O firmie Oferta Referencje KontaktZakład Ochrony Środowiska EKOSPEC powstał w 1991 roku jako Zespół Rzeczowznawców z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
W skład Zespołu weszli Rzeczoznawcy MOŚZNiL w zakresie:

  • ochrony powietrza,
  • ochrony przed hałasem i wibracjami,
  • ochrony wód,
  • ochrony powierzchni Ziemi.


W 1992 roku powstała również Pracownia Projektowa EKOSPEC, ukierunkowana na projektowanie urządzeń ochrony atmosfery, urządzeń ochrony akustycznej, oczyszczalni ścieków, stacji i magazynów paliw.

W 1993 roku Firma EKOSPEC rozszerzyła swoją działalność powołując Zespół d/s Ocen Oddziaływania na Środowisko, w tym również ocen oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne, dokumentacje hydrogeochemiczne oraz geologię inżynierską.

EKOSPEC jest firmą prywatną.
Włascicielem Firmy jest dr inż. Stanisław Wójtowicz